Διοργάνωση: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Π.