32 διδακτικές στην Γ Λυκείου για το μεταβατικό σύστημα Πανελληνίων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/04/2015 - 17:37 | Author: Newsroom Ipaidia

Δεν μπορούσαμε να δεχθούμε ότι θα υπήρχαν υποψήφιοι που, παρ’ ότι θα είχαν πετύχει υψηλές βαθμολογίες, θα έμεναν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τ.

Κουράκης. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ευρύς διάλογος για ριζική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

  • Τέσσερα συν ένα μαθήματα, πέντε επιστημονικά πεδία, τρεις ομάδες προσανατολισμού

ΤΗΣ ΠΙΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ

ΑΥΓΗ

Ρωγμή στο τείχος του αποκλεισμού δημιουργεί το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο θα ισχύσει το πολύ για δύο χρόνια. Με λογική και ευαισθησία προς τους μαθητές που του χρόνου θα φοιτήσουν στη Γ’ Λυκείου, η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας σχεδίασε ένα σύστημα που, ενώ σέβεται απολύτως τη μέχρι τώρα προετοιμασία των παιδιών, τους δίνει κι ένα δεύτερο κλειδί για να ανοίξουν την πόρτα των πανεπιστημίων. «Δεν μπορούσαμε να ανεχθούμε ότι θα υπήρχαν υποψήφιοι οι οποίοι, παρ’ ότι θα είχαν πετύχει υψηλές βαθμολογίες, θα έμεναν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επειδή το σύστημα εισαγωγής τους εγκλώβιζε σε ένα επιστημονικό πεδίο και τους στερούσε τη δυνατότητα να επιλέξουν σχολές και από ένα δεύτερο», δήλωσε στην «Αυγή” της Κυριακής ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τ. Κουράκης.

Με βάση τα παραπάνω, η ομάδα εργασίας που συγκρότησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δούλεψε μερόνυχτα για να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, χωρίς όμως να αιφνιδιάζει τους υποψηφίους και να ανατρέπει τον μέχρι τώρα προγραμματισμό τους. Η λύση βρέθηκε στην προσθήκη ενός πέμπτου μαθήματος, στο οποίο μπορούν να εξεταστούν οι μαθητές αν επιθυμούν να επιλέξουν σχολές και τμήματα από δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

alt

Η νέα δομή

Η δομή του νέου συστήματος που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας έχει ως εξής:

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν υποχρεωτικά σε τέσσερα μαθήματα. Αν επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα πέμπτο μάθημα.

Τα επιστημονικά πεδία είναι πέντε: Το 1ο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει τις Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές. Το 2ο τις Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές, το 3ο τις Σπουδές Υγείας και Ζωής, το 4ο τις Παιδαγωγικές Σχολές και το 5ο τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.

Στη Γ’ Λυκείου δημιουργούνται τρεις Ομάδες Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Τα διδασκόμενα μαθήματα κάθε ομάδας είναι πέντε, αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

* Τα Διδασκόμενα Μαθήματα στην Ομάδα Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι: Αρχαία, Ιστορία Κατεύθυνσης, Λατινικά, Λογοτεχνία Κατεύθυνσης και Κοινωνιολογία.

* Τα Διδασκόμενα Μαθήματα στην Ομάδα Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι: Μαθηματικά Κατεύθυνσης, Φυσική Κατεύθυνσης, Χημεία Κατεύθυνσης, Βιολογία Κατεύθυνσης και ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον).

* Τα Διδασκόμενα Μαθήματα στην Ομάδα Προσανατολισμού των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής είναι: Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας), Ιστορία Κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ και Κοινωνιολογία.

Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία, όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Στην πρώτη Ομάδα τα κοινά μαθήματα είναι η Γλώσσα, τα Αρχαία και η Ιστορία. Στη δεύτερη ομάδα είναι η Γλώσσα, η Φυσική και η Χημεία και στην Τρίτη Ομάδα είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά και ΑΕΠΠ. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν σχολές και από ένα δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές, από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα μαθήματα επιλογής στην Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι: τα Λατινικά ώστε οι υποψήφιοι να έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο, η Βιολογία Γενικής Παιδείας, για πρόσβαση, με μειωμένα μόρια, στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, για πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Στην Ομάδα Θετικών Σπουδών τα μαθήματα επιλογής είναι: Τα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού για πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου, η Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, για πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο και η Ιστορία Γενικής Παιδείας, για πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Τέλος, τα μαθήματα επιλογής στην Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής είναι: Η Βιολογία Γενικής Παιδείας, για πρόσβαση, με μειωμένα μόρια, στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η Ιστορία Κατεύθυνσης για πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας για πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Δύο από τα τέσσερα μαθήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

Με το νέο σύστημα, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα παρακολουθούν πρόγραμμα διάρκειας 32 διδακτικών ωρών. Οι 15 ώρες θα αφορούν στα μαθήματα Προσανατολισμού και οι 17 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας που είναι: Γλώσσα, Θρησκευτικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Βιολογία, Ξένη Γλώσσα και Φυσική Αγωγή. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθούν τα ήδη εγκεκριμένα (από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) αναλυτικά προγράμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Εξαίρεση αποτελούν τα Λατινικά και η Χημεία, η διδασκαλία των οποίων δεν προβλεπόταν στο φετινό πρόγραμμα της Β’ Λυκείου, με αποτέλεσμα να απαιτούνται νέα αναλυτικά προγράμματα. Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη συγκροτηθεί επιστημονικές ομάδες.

Το νέο σύστημα είναι απολύτως μεταβατικό. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αναγγέλλει ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, «θα ξεκινήσει ένας και συντεταγμένος διάλογος με τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών, τις επιστημονικές ενώσεις και τα πανεπιστήμια για ριζική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, που θα ξεκινά από την προσχολική αγωγή.

Ο στόχος μας είναι η αναμόρφωση αυτή να συνδέεται τόσο με το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας όσο και με την εξασφάλιση του μορφωτικού αγαθού ως αυταξίας σε όλα τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία μας».

ΑΥΓΗ

Loading...


  • europalso   ideascentral