Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, το Δήμο Ανατολικής Μάνης και το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ,συνδιοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, με τίτλο: «Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές στην εκπαίδευση», στην πόλη του Γυθείου, στις 31 Μαρτίου, 01 και 02 Απριλίου 2017.

Το Συνέδριο στοχεύει στην ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου γύρω από τις σύγχρονες προσεγγίσεις και κατευθύνσεις της εκπαίδευσης σε ζητήματα θεωρίας και πράξης, εστιάζοντας σε ποικίλες πτυχές της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων, της διδακτικής μεθοδολογίας, της παιδαγωγικής έρευνας, της ειδικής αγωγής, των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων, του ψηφιακού γραμματισμού, της αξιολόγησης, των ΜΜΕ, της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, του κινηματογράφου, της θεατρικής έκφρασης, της μουσικής, κ.λπ. και οι εισηγητές και οι εισηγήτριες καλούνται να αναδείξουν αυτές τις πτυχές από την οπτική του γνωστικού τους αντικειμένου.

Κατά την εναρκτήρια/πανηγυρική συνεδρία την Παρασκευή 31 Μαρτίου θα τιμηθεί και ο Μανιάτης ιστορικός, φιλόλογος και δοκιμιογράφος κ. Σαράντος Ι. Καργάκος που γεννήθηκε το 1937 στο Γύθειο Λακωνίας.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου που περιλαμβάνει προφορικές ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών και βιωματικό εργαστήριο(workshop) απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες παιδαγωγικών τμημάτων, γονείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η για θέματα εκπαίδευσης.

Θεματικές ενότητες

Το Συνέδριο επικεντρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλες ενότητες πάντα σχετικές με το γενικότερο τίτλο του:

 1. Εκπαιδευτική πολιτική
 2. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 3. Διδακτική Μεθοδολογία
 4. Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια
 5. Ειδική Αγωγή
 6. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
 7. Η (Παιδική) Λογοτεχνία στο σχολείο
 8. Εκπαίδευση και ΜΜΕ
 9. Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες
  1. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
  2. Ιστορία της Εκπαίδευσης
  3. 12. Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση
   1. Καινοτομία στην εκπαίδευση
   2. 14. Εκπαίδευση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
   3. 15. Θεατρική έκφραση / Μουσική / Κινηματογράφος

Υποβολή εισηγήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στο Συνέδριο με μία ή περισσότερες προφορικές ερευνητικές ανακοινώσεις, θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες πρωτότυπο κείμενο με τις σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές (έως 3.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιογραφικών παραπομπών) έως τις 15 Φεβρουαρίου 2017 (αποκλειστική ημερομηνία)στην ηλεκτρονική διεύθυνση: προκειμένου να αποσταλούν προς κρίση στους/στις πανεπιστημιακούς της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου για την επιστημονική τους επάρκεια και τη συνάφειά τους με τις θεματικές του συνεδρίου και να συμπεριληφθούν και στα Πρακτικά που θα εκδοθούν σε έντυπη μορφή.

Στο κείμενο θα πρέπει να εμπεριέχεται ο τίτλος (και ο υπότιτλος, αν απαιτείται) της ανακοίνωσης, το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων και η ιδιότητά τους, καθώς και σύντομη περίληψη. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι Times New Roman 12 και το διάστιχο 1,5. Πιθανοί πίνακες θα πρέπει να είναι επεξεργασμένοι σε word. Για τις αναφορές εντός κειμένου θα πρέπει να χρησιμοποιείται το σύστημα Harvard και να περιλαμβάνεται το επώνυμο του/της συγγραφέως και το έτος έκδοσης της δημοσίευσης

(π.χ. Belotti, 1975; Butler & Scott, 1992), ενώ οι άμεσες αναφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τον αριθμό της σελίδας ή των σελίδων (π.χ. Ferrera et al., 2002: 239‐ 42). Σε περίπτωση περισσότερων αναφορών του/της ίδιου/ας συγγραφέως για το ίδιο έτος θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διάκριση με: α/a, β/b, γ/c, κ.λπ. στο έτος (π.χ.

Belotti, 1975a; Butler & Scott, 1992c). Οι βιβλιογραφικές αναφορές (όχι βιβλιογραφία) θα πρέπει να καταχωρούνται αλφαβητικά στο τέλος του κειμένου. Η αναφορά σε βιβλία θα πρέπει να περιέχει το όνομα του/της συγγραφέως, το έτος έκδοσης, τον τίτλο του βιβλίου, τον τόπο έκδοσης και την επωνυμία του εκδοτικού οίκου (π.χ. Yuval‐Davis, Nira (1997) Gender and Nation, London: Sage). Η αναφορά άρθρων σε περιοδικά θα πρέπει να περιέχει τον αριθμό του τόμου και του τεύχους, τις σελίδες, καθώς και τον τίτλο του άρθρου (π.χ. Acker, Sandra (1988) Teachers, gender and resistance, British Journal of Sociology of Education, 9, 3, pp.307‐22). Αναφορές σε κεφάλαια συλλογικών τόμων θα πρέπει να καταχωρούνται με τον τίτλο του κεφαλαίου, ακολουθούμενο από τον/την συγγραφέα και τον τίτλο του συλλογικού τόμου (π.χ. Bedford, Tim (2002) Queer developments in teacher education, in Kissen, M. Rita (ed.) Getting Ready for Benjamin: Preparing Teachers for Sexual Diversity in the Classroom, Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, pp.133‐42). Οι τίτλοι των βιβλίων και των περιοδικών θα πρέπει να αναγράφονται με πλάγια γράμματα. Πιθανές επεξηγηματικές σημειώσεις θα πρέπει να αριθμούνται με εκθέτη στο κείμενο και να παρατίθενται στο τέλος της εν λόγω σελίδας ως υποσημειώσεις. Τα κείμενα που δεν θα συμβαδίζουν με τις παραπάνω οδηγίες θα επιστρέφονται και δεν θα προωθούνται προς κρίση.

Σε όλες τις συνεδρίες ο μέγιστος χρόνος προφορικής ανακοίνωσης θα είναι είκοσι (20) λεπτά και οι προεδρεύοντες/ουσες μπορούν να έχουν και ρόλο σχολιαστών. Μετά το πέρας των ανακοινώσεων θα μπορούν να διατυπώνουν σχόλια και παρατηρήσεις που θα συμβάλουν στον κριτικό αναστοχασμό και στη διεύρυνση της προβληματικής που κατατέθηκε στη διάρκεια της συνεδρίας.

Τόπος και χώρος διεξαγωγής

Κέντρο Πολιτισμού Ανατολικής Μάνης (πρώην Παρθεναγωγείο) Πλατεία Παναγιώταρου Βενετσανάκη

Οδός: Αρχαίου Θεάτρου & Βασιλέως Γεωργίου, Γύθειο Λακωνίας

Σημαντικές ημερομηνίες

 • 20 Ιανουαρίου 2017: Δεύτερη ανακοίνωση του Συνεδρίου
 • 15 Φεβρουαρίου 2017: Λήξη υποβολής ολοκληρωμένων κειμένων εισηγήσεων
 • 23 Μαρτίου 2017: Λήξη δηλώσεων συμμετοχής στο συνέδριο
 • 31 Μαρτίου, 01-02 Απριλίου 2017: Διεξαγωγή συνεδρίου

Πρακτικά Συνεδρίου

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν σε έντυπη μορφή με αριθμό ISBN και θα διανεμηθούν στους/στις εγγεγραμμένους/ες συνέδρους.

Κόστος εγγραφής

Η εγγραφή για τους/τις συνέδρους ανέρχεται στη συμβολική τιμή των 10 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται: τσάντα με το πρόγραμμα του συνεδρίου, τα πρακτικά σε έντυπη μορφή και άλλο έντυπο υλικό, προαιρετική συμμετοχή σε βιωματικό εργαστήριο, καφέδες και ελαφρύ γεύμα κατά τα διαλείμματα.

Για την προαιρετική συμμετοχή στη δεξίωση που θα δοθεί το βράδυ του Σαββάτου 01 Απριλίου 2017 απαιτείται επιπλέον η καταβολή των 10 ευρώ, όπου περιλαμβάνεται πλήρες δείπνο και ζωντανή μουσική.

Τα παραπάνω ποσά θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως τις 23 Μαρτίου 2017 στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακωνικής: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6339 040031 439 (ΙΒΑΝ GR6801713390006339040031439)

Στους/Στις συνέδρους θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Τουριστική επίσκεψη

Για τους/τις προσκεκλημένους/ες πανεπιστημιακούς έχει προγραμματιστεί προαιρετική δωρεάν επίσκεψη και ξενάγηση στα Σπήλαια του Πύργου Διρού και στη συνέχεια τιμητικό γεύμα και ξενάγηση στην πόλη της Αρεόπολης, την Κυριακή 02 Απριλίου 2017.

Δικτυακός τόπος του Συνεδρίου

Επικοινωνία ‐ Πληροφορίες

Δευτέρα έως και Παρασκευή από ώρα 8:00 – 14:00 στα τηλέφωνα: 2735024172 κ. Χανδόλια Σπυρίδωνα, 27313‐63403, 27313‐ 63402, 27313‐63401, κ. Θάλεια Λαμπρινού , καθώς και στον ανωτέρω δικτυακό τόπο.