Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) ενδιαφέρεται να διενεργήσει πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 132667/Η/25-10-2012 (ΑΔΑ: Β4319-ΔΩΨ) απόφαση έγκρισης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τιμή μονάδος, για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για H/Y, φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ και παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, έως την Τετάρτη, 14-11-2012 και ώρα 15.00.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15-11-2012 και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τα παρακάτω έγγραφα: