29-03-17: Ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΒΠ-ΕΕΠ από την ΠΔΕ Αττικής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/03/2017 - 23:08 | Author: Newsroom Ipaidia

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. ΝΕΟ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΒΠ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Β.

ΑΔΑ: Ω5ΒΗ4653ΠΣ-5ΞΚ – : «Πρόσληψη προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ: 5001960, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο

Loading...


  • europalso   ideascentral