Δελτίο Τύπου

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2012-2013 προσλαμβάνονται 8 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα, εκ των οποίων 3 για το κανονικό πρόγραμμα και 5 για τις Τ.Υ. – Ε.Φ.Τ. ΖΕΠ / ΕΣΠΑ.

Για το Δελτίο Τύπου του Κανονικού Προγράμματος πατήστε

Για το Δελτίο Τύπου Τ.Υ.- Ε.Φ.Τ. ΖΕΠ / ΕΣΠΑ πατήστε

Για τον πίνακα Προσλήψεων Αναπληρωτών στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα πατήστε