1. ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α.

Β.

3. ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.

Β.

Γ.

Δ.