27-05-14 Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας Bρυξέλλες 20.05.2014

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/05/2014 - 19:34 | Author: Newsroom Ipaidia

Δελτίο Τύπου

Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας Bρυξέλλες 20.05.2014

Την Τρίτη 20 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (EYCS) (Παιδεία &

Νεολαία) στο οποίο προήδρευσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κυριαζής.

Τα κείμενα που υιοθετήθηκαν στο δεύτερο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας επί Ελληνικής Προεδρίας είναι :

  • Συμπεράσματα του Συμβουλίου «σχετικά με την αποτελεσματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών».
  • Συμπεράσματα του Συμβουλίου «σχετικά με την πολυγλωσσία και την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων».
  • Συμπεράσματα του Συμβουλίου «σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας προς υποστήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης».

Σε συνδυασμό με τα Συμπεράσματα του Φεβρουαρίου σχετικά «με μία αποτελεσματική και καινοτόμο εκπαίδευση και κατάρτιση ως επένδυση στις δεξιότητες – στήριξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2014» προωθήθηκε ένα συνεκτικό πλαίσιο πρωτοβουλιών που στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και ένας αριθμός θεμάτων που καμία άλλη Προεδρία έως τώρα δεν είχε υιοθετήσει κατά τη διάρκειά της. Το πλέον σημαντικό όμως είναι ότι προσεγγίσαμε θέματα ευαίσθητα που ενδιαφέρουν άμεσα τη χώρα μας.

Ειδικότερα σε ανοιχτή συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα της διασφάλισης ποιότητας στην παροχή διασυνοριακών προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ένα θέμα που τέθηκε από την Ελληνική Προεδρία, καθώς στη χώρα μας έχουμε τέτοιες μορφές εκπαίδευσης.

Τέλος, ένα άλλο θέμα που εξετάστηκε ήταν η ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης στην επικαιροποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» λόγω της σημαντικής συμβολής της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των Κρατών Μελών.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Loading...






  • europalso

    ideascentral