– Τί ορίζει η εγκύκλιος

Tην Παρασκευή 23/3 θα γίνουν οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου, καθώς η εθνική εορτή είναι την ερχόμενη Κυριακή.

Στην διακριτική ευχέρεια του συλλόγου διδασκόντων τίθεται η απόφαση για τα , καθώς όπως  αναφέρει η εγκύκλιος «η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων».