Ανακοινώνεται η Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων :

α) της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) για το σχολ. έτος 2010 – 2011, β) των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) για το σχολ. έτος 2010 – 2011, γ) των ειδικών μαθημάτων για το σχολ. έτος 2010 – 2011 για τις ανάγκες των Δ/νσεων, Γραφείων Δ.Ε., εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων της χώρας και δ) της επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2011 – 2012.

Για την Προκήρυξη του Διαγωνισμού πατήστε .