25-06-2015 Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τάσου Κουράκη, στην Επίκαιρη Ερώτηση …

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/06/2015 - 18:54 | Author: Newsroom Ipaidia

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου Δράμας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τάσος Κουράκης, τόνισε τα εξής:

Για το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί ένα πάρα πολύ κρίσιμο και ουσιαστικό ζήτημα.

Υπάρχει η πολιτική βούληση για την αναβάθμιση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την ισχυροποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο θα συνεχίσει να συζητά διεξοδικά με όλους τους φορείς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η περιοχή του Παρανεστίου αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Ελλάδα σχετικά με τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε θέματα οικολογίας, την μετάδοση μιας εναλλακτικής οικολογικής συνείδησης και μιας καλλιεργητικής κουλτούρας βιολογικής και παραδοσιακής γεωργίας.
Το Υπουργείο δεν επιθυμεί κανενός είδους περιορισμό στην λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου και δεν τίθεται κανένα θέμα περιορισμού της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ολόκληρης της χώρας.

Ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δεν είναι να ενισχύουν την επισκεψιμότητα των πολιτών σε έναν τόπο, αλλά να ευαισθητοποιούν την εκπαιδευτική κοινότητα των περιοχών εμβέλειάς τους. Εάν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παρανεστίου στόχευε στην προσέλκυση επισκεπτών από άλλα μέρη της Ελλάδας στην πόλη, τότε ίσως να υπήρχε απόκλιση από τους εκπαιδευτικούς του στόχους. Στόχος του Υπουργείου είναι η διεύρυνσή του ρόλου των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Η απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο συνάδελφο για την ερώτησή του και για την ευκαιρία που μου δίνει να ξεκαθαρίσω το συγκεκριμένο ζήτημα που θέτει και το οποίο αφορά στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου.

Θα ήθελα προκαταβολικά να τονίσω ότι για το Υπουργείο Παιδείας η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί ένα πάρα πολύ κρίσιμο και ουσιαστικό ζήτημα. Είναι δεδομένο ότι εγγράφεται στις προτεραιότητές μας η βούληση για αναβάθμιση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά και για την ισχυροποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Επίσης, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να τονίσω ότι το έργο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας κατανοώντας απόλυτα ότι εγγράφεται σε μια οικολογική παράδοση που έχει αναπτυχθεί σε μια περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται σε θέματα οικολογίας και σημαντικοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Στο πλαίσιο αυτό η μετάδοση μιας εναλλακτικής οικολογικής συνείδησης στους μαθητές και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί ουσιαστικό στόχο και είναι σαφές ότι η περιοχή ιδιαίτερα του Παρανεστίου αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Ελλάδα. Αναφέρομαι βέβαια και στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε θέματα οικολογίας αλλά και στη μετάδοση μιας καλλιεργητικής κουλτούρας βιολογικής και παραδοσιακής γεωργίας που αναπτύσσεται στην περιοχή.

Σε όλο αυτό το πλέγμα η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιθυμεί να συμβάλλει στη συνέχιση αυτής της παράδοσης μεταξύ άλλων και με την ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της περιοχής.

Εκ προοιμίου λοιπόν και για να μην έχουμε παρεξηγήσεις θα ήθελα να τονίσω ότι δεν επιθυμούμε κανενός είδους περιορισμό στη λειτουργία του Κέντρου πέραν βεβαίως των όσων προβλέπονται από το πλαίσιο λειτουργίας του και της στοχοθεσίας που έχει τεθεί για την εκπαιδευτική του δράση.

Όπως, λοιπόν, αναφέρεται στη σχετική υπουργική απόφαση του 2011, η οποία δεν έχει ανακληθεί, δεν έχει αλλάξει, οι δραστηριότητες των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στο συγκεκριμένο κέντρο, εστιάζουν κατά τα 2/3 σε δράσεις που απευθύνονται κατά προτεραιότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής εμβέλειάς τους. Το άλλο 1/3 της δράσης τους αφιερώνεται στην προετοιμασία των δράσεων αυτών, οι οποίες έχουν ως σημείο αναφορά πάντοτε την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σ’ αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τη σχετική εγκύκλιο του Φεβρουαρίου, με την οποία αποσαφηνίζεται η στόχευση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς των τοπικών κοινωνιών με έμφαση στις περιοχές εμβέλειας στις οποίες ανήκουν.

Αυτή είναι η λογική της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως προβλέπεται από το υφιστάμενο πλαίσιο. Νομίζω ότι αυτή είναι και η λογική της χωρικής τους κατανομής. Άλλωστε η περιοχή εμβέλειας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου περιλαμβάνει όλους τους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατά συνέπεια δεν τίθεται απολύτως κανένα θέμα κατά την αντίληψή μας περιορισμού της λειτουργίας του, όπως δεν τίθεται και κανένα θέμα περιορισμού της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ολόκληρης της χώρας.

Θα ήθελα εντούτοις να τονίσω ότι ο ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δεν είναι να ενισχύουν την επισκεψιμότητα των πολιτών σε έναν τόπο, αλλά να ευαισθητοποιούν την εκπαιδευτική κοινότητα των περιοχών εμβέλειάς τους. Φαντάζομαι ότι σ’ αυτό συμφωνούμε. Σ’ αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας στις οποίες θα αναφερθώ αναλυτικά στη δευτερολογία μου.

Δευτερολογία

Ακούγοντας με προσοχή τις παρατηρήσεις του αξιότιμου συναδέλφου, θα ήθελα να υπογραμμίσω και να επαναλάβω ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει ως μοναδικό και απαρέγκλιτο στόχο του τη στήριξη και αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Και στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω δημοσίως τη διάθεση του Υπουργείου να συνεχίσει να συζητά διεξοδικά με όλους τους φορείς περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης, όπως άλλωστε πράττει από την πρώτη ημέρα, και να παρεμβαίνει, όπου κρίνεται αναγκαίο, στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης των δομών αυτών.

Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί στη χώρα μας ένα σημαντικό πλέγμα δομών περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης κι εδώ θέλω να πω ότι αυτό προφανώς το πλέγμα δεν είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της σημερινής Κυβέρνησης. Είναι μια πολύχρονη προσπάθεια που, βεβαίως σε συνεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες, έχει αναβαθμίσει και είναι κόσμημα πραγματικά η λειτουργία αυτών των κέντρων.

Προφανώς, επομένως, επιθυμούμε τη διεύρυνσή του, αλλά και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, λοιπόν, με αυτήν την αντίληψη, δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση στην αντιμετώπιση του Κέντρου Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης του Παρανεστίου Δράμας. Οι κατευθύνσεις που δίνονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου κινούνται αποκλειστικά στους άξονες που προανέφερα κι όπως υπογραμμίστηκε και στην αρχική μου τοποθέτηση, η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης καλύπτει ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Από αυτές τις διοικητικές περιφέρειες άλλες έχουν λιγότερους κατοίκους, άλλες έχουν περισσότερους κατοίκους. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό υπαγορεύεται από το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Κέντρων και δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τους στόχους της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης που παρέχεται από τα Κέντρα. Ο στόχος τους δεν είναι να προωθήσουν -και θα ήθελα να το επαναλάβω αυτό- την επισκεψιμότητα μιας πόλης, αλλά να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία στην περιοχή εμβέλειάς τους.

Θα ήθελα αυτό να γίνει κατανοητό, ώστε να μην συγχέονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι με τη διάθεση για ενίσχυση της επισκεψιμότητας και της οικονομίας μιας περιοχής, η οποία είναι βεβαίως θεμιτή και προβληματίζει τους κατοίκους. Μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς άλλους τρόπους, αλλά ο σκοπός των Κέντρων Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης είναι πολύ συγκεκριμένος, όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και την αλλαγή της νοοτροπίας.

Επανέρχομαι στο σημείο αυτό, διότι αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα που εγείρετε στη γραπτή ερώτησή σας σε συνέχεια της οποίας καταθέσατε την επίκαιρη που συζητούμε σήμερα. Εάν, λοιπόν, το Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου στόχευε στην προσέλκυση επισκεπτών από άλλα μέρη της Ελλάδας στην πόλη, τότε ίσως να υπήρχε απόκλιση από τους εκπαιδευτικούς στόχους.

Εντούτοις, όπως ορθά αναφέρετε και εσείς, το υφιστάμενο πλαίσιο δεν απαγορεύει ρητά την όποια δράση που ενδεχομένως να υπερβαίνει την περιοχή αρμοδιότητας του Κέντρου. Πρέπει να σας πω ότι στον κατάλογο που έχω για τις δραστηριότητες του Κέντρου αυτήν τη χρονιά, στη δική μας Κυβέρνηση και μετά την εγκύκλιο που λέτε, διαβάζω ότι τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν είναι από οποιαδήποτε άλλη περιοχή εκτός από τη δική σας. Δεν λέω ότι κακώς γίνεται, απλώς το επισημαίνω. Διαβάζω με τη σειρά, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις εξής περιοχές: Πολίχνη, Πολίχνη, Ορεστιάδα, Αμπελόκηποι, Μουδανιά, Μουδανιά, Σέρρες, Κάλυμνος, Γιαννιτσά κ.ά. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι κάθε άλλο παρά βάζουμε εμπόδια σε αυτήν την δράση.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι στην κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Παιδείας παραμένει αρωγός στις προσπάθειες του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου, όπως και των άλλων Κέντρων. Και εγώ προσωπικά και το Υπουργείο είμαστε στη διάθεσή σας και στη διάθεση όλων των φορέων της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης για κάθε επεξεργασία που θα συμβάλει στην προώθηση του έργου τους.

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Loading...


  • europalso   ideascentral