Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.