ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέδριο με θέμα «Αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μέσω της μάθησης στον χώρο της εργασίας (work-based learning) στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνει συνέδριο με θέμα«Αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μέσω της μάθησης στον χώρο της εργασίας (work-based learning) στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 09.30, στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό ομιλία θα απευθύνει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ευκαιρία για τα κράτη-μέλη να εξετάσουν επιτυχημένες πρακτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίες αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ αυτών που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα και αυτών που ζητά η αγορά εργασίας. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους η μάθηση στον χώρο της εργασίας μπορεί να αντιμετωπίζει σύγχρονες προκλήσεις και συγκεκριμένα:

  • Οι τύποι συνεργασίας που απαιτούνται για αποτελεσματική μάθηση στον χώρο της εργασίας.
  • Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα αποτελέσουν ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων, ενώ θα προετοιμάσουν το έδαφος για την συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (27-28 Μαρτίου 2014, επίσης στο Ζάππειο Μέγαρο), οι οποίοι θα εξετάσουν τους επόμενους μεσοπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τα έτη 2015-2017.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .