Προκήρυξη αγοράς εξοπλισμού Μηχανογραφικού Δελτίου