21,78€ το ημερομίσθιο για τους μαθητευόμενους του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/03/2019 - 08:56 | Author: Newsroom Ipaidia

21,78€ το ημερομίσθιο για τους μαθητευόμενους του " Έτους-Τάξης Μαθητείας" και 16,54€, για κάθε ημέρα του "Προγράμματος στο χώρο εργασίας", το ποσό της επιδότησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

 

Β. Βούγιας

 

Με την υπ. αριθμ. Φ7/35243/Δ4 Κοινή Υπουργική Απόφαση(Κ.Υ.Α.) της Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη, του Υφυπουργού Οικονομίας Ε. Γιαννακίδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Π. Πολάκη και του Υφυπουργού Εργασίας Κ. Μπάρκα, τροποποιείται η Φ7/155762/Δ4/ 19-9-2018 (Β΄4191) Υπουργική Απόφαση «Υλοποίηση Έτους – Τάξη Μαθητείας» ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του "Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας" ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78€ για τους μαθητευόμενους ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο».

2. Η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Το ποσό της επιδότησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ορίζεται στα 16,54€ για κάθε ημέρα του "Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας" ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο».

Η ισχύς της Κ.Υ.Α. αρχίζει από την ισχύ της οικ. 4241/127/30-1-2019 Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β΄173), ήτοι από 1/2/2019.

Δείτε το Φ.Ε.Κ.

 

ΦΕΚ B 866 – 13.03.2019 Σελίδες 4 (10123 – 10126)

 

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso