Δελτίο Τύπου

«Μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’ ) και ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) για το 2013»

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται το Μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’), καθώς και το Μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) για το 2013, με την υλοποίηση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».

Για το Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) πατήστε .

Για το Μηχανογραφικό Δελτίο ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) πατήστε

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε