Δελτίο Τύπου

Συμπληρωματικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013, από τον πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ 2008

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα ονόματα των δύο (2) εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ12.04 Μηχανολόγων, που διορίζονται σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2012-2013 από τον πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ 2008, σε συνέχεια της αριθμ. 161432/Δ2/20-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΕ9-ΒΡ9) συμπληρωματικής εγκυκλίου.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίζονται, από Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 έως και Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013.

Για τον πίνακα με τα ονόματα πατήστε .

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .