18-06-15 Πίνακας Α’ φάσης μοριοδότησης υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/06/2015 - 14:14 | Author: Newsroom Ipaidia

Δελτίο Τύπου

Πίνακας Α’ φάσης μοριοδότησης υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Σε εκτέλεση της παρ. 1 του άρθρου 4 της αρ. πρωτ. Φ.821/3418Κ/210121/Η2/23-12-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3494/29-12-2014, τ.

Β΄) ανακοινώνεται:

α) Αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων.

β) Αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία της επιλογής, είτε γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης (αρ.πρωτ. Φ.821/3455Σ/213169/Η2/30-12-2014(ΑΔΑ:ΨΨ1Ξ9-Τ8Ψ)) για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, είτε λόγω μη αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και 25-6-2015 .

Η ένσταση κατατίθεται είτε στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 – ΜΑΡΟΥΣΙ, Διεύθυνση ΠΟΔΕ ΞΜΣ , υπόψη κας Β. Παπαευσταθίου και κας Ρ. Δαρμή, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Υπηρεσία μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:dipode_math@minedu.gov.gr

Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως , μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΟ.ΠΑΙ.Θ

Συνημμένα : Δύο (2) Πίνακες

Πίνακας απορριφθέντων.

Πίνακας επιλεχθέντων.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Loading...


  • europalso   ideascentral