Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού “Στερέωση, αποκατάσταση και μετατροπή σε Ιστορικό Αρχείο του Κτήριου Κυβερνείου Καποδίστρια στην Αίγινα”

Για τα τεύχη της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για τα αρχιτεκτονικά σχέδια πατήστε εδώ.

Για τα ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια πατήστε εδώ.

Για τα στατικά σχέδια πατήστε εδώ.