Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού “Στερέωση, αποκατάσταση και μετατροπή σε Ιστορικό Αρχείο του Κτήριου Κυβερνείου Καποδίστρια στην Αίγινα”

Για τα τεύχη της προκήρυξης πατήστε .

Για τα αρχιτεκτονικά σχέδια πατήστε .

Για τα ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια πατήστε .

Για τα στατικά σχέδια πατήστε .