17-10-2016: ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΙΣ Π.Δ.Ε.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/10/2016 - 18:19 | Author: Newsroom Ipaidia
Τα σημερινά, μέχρι στιγμής, ανακοινωθέντα σχετικά με τους αναπληρωτές Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. από τις παρακάτω Περιφερειακές Διευθύνσεις:

1) Κεντρικής Μακεδονίας
Ανακλήθηκε η ανάρτηση συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

2) Αττικής
α) Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών κλάδου ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25, Σχολικών Νοσηλευτών, καθώς και των αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ, σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και σε σχολεία γενικής αγωγής για στήριξη μαθητών.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 15-17, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-10-2016ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 π.μ.ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.
Συνημμένα αρχεία:

β) Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ.41.1./15580/12-10-2016 (ΑΔΑ: 6Φ364653ΠΣ-Σ77) Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα: «Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
Συνημμένα αρχεία:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕ25_ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ_12-10-2016 ΜΕ ΑΔΑ

3) Ιονίων Νήσων
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA ΠΕ 25

4) Δυτικής Ελλάδας
Πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Β.Π.

Συνημμένα αρχεία:

5) Πελοποννήσου
α) Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017»
Download attachments: oo4653Z-ny3.pdf

β) Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ…"
Download attachments: 7o34653Z-i7y.pdf

γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Download attachments: Zueue_Zooo_ooZ-_Zo25___17_10_2016..xls

6) Κρήτης
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
σχετικά έγγραφα:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΓΙΑ-ΑΝΑΓΝ-ΠΡΟΥΠ-ΜΕΤΑΠΤ-ΔΙΔΑΚΤ
docΑίτηση-αναγνώρισης-μεταπτυχιακού-διδακτορικού-τίτλου
docΑίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας

pdfΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩN-67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ
docΥπεύθυνη-Δήλωση

Loading...


  • europalso   ideascentral