17-09-12 Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού 78 ατόμων για οδηγούς και συνοδούς σχολικών λεωφορείων γαι ΣΜΕΑΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/09/2012 - 14:07 | Author: Newsroom Ipaidia

Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2012

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Έντυπο Αίτησης– Υπεύθυνης Δήλωσης για πρόσληψη σε υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των OTA με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (άρθρο 21 του Ν.

2190/1994)

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: