Δελτίο Τύπου

Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Εκπαίδευσης (DGSchools) στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 13 Μαρτίου 2014, η συνάντηση Γενικών Διευθυντών Εκπαίδευσης (DGSchools).

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθανάσιος Κυριαζής, απηύθυνε εναρκτήριο χαιρετισμό προς τους συμμετέχοντες και τόνισε την ανάγκη, με την ευκαιρία της συνάντησης αυτής, να αντιμετωπιστούν, όσο γίνεται αποτελεσματικότερα, προκλήσεις όπως η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, η αύξηση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και η μείωση του ποσοστού των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις.

Τα κύρια σημεία των εργασιών της συνάντησης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Συζητήθηκε η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ώστε να τους παρέχονται οι ικανότητες και οι δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η γλωσσική και κοινωνική ποικιλομορφία, η επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων εκπαίδευσης σε όλα τα στάδιά της, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, η πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και άλλων θεμάτων που προκύπτουν καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία βαίνει ταχέως και δυναμικά εξελισσόμενη.
  • Παρουσιάστηκαν σε τρεις ομάδες αξιολόγησης ομοτίμων τα εξής κρίσιμα ζητήματα:
    • Η αντιμετώπιση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
    • Η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση
    • Η βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων και η μείωση της σχολικής αποτυχίας

Κατά γενική ομολογία, οι ωφέλειες που προκύπτουν από τέτοιου είδους διεργασίες είναι πολύ σημαντικές, καθώς δίνουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα της επωφελούς σύγκρισης και ανταλλαγής απόψεων

  • -Η Διασφάλιση Ποιότητος σε όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης, καθώς έτσι τίθενται τα θεμέλια και για μια βέλτιστη Ανώτατη Εκπαίδευση. Επιπλέον, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμβάλλει καταλυτικά στη μαθησιακή και επαγγελματική κινητικότητα.
  • -Η πειραματική ευρωπαϊκή πολιτική για τις Μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ δίνει την ευκαιρία στα Υπουργεία Παιδείας και όλους τους εμπλεκομένους φορείς της Εκπαίδευσης να προχωρήσουν σε σύναψη συνεργασιών και να υποβάλουν προτάσεις με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που βιώνει ο τομέας της Εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ