Δελτίο Τύπου

Κ. Αρβανιτόπουλος: «Συμμαχίες γνώσης για την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας»

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργάνωσε, την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, στην Ακαδημία Αθηνών, την εναρκτήρια εκδήλωση για το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Erasmus+: Μια ευκαιρία εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού τον 21ο αιώνα».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, η αρμόδια Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, Ανδρούλλα Βασιλείου, Πρέσβεις χωρών που συμμετέχουν στο ERASMUS+, Πρυτάνεις και Πρόεδροι ΤΕΙ, Πρόεδροι φορέων, εκπρόσωποι κρατών μελών και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕ.

Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος ανέφερε:

140116 erasmus 2«Το νέο πρόγραμμα Εrasmus+ πρόκειται να αποτελέσει βασικό μέσο για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ατόμου, την αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων σε πολλά κράτη-μέλη, την κάλυψη των αναγκών σε εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης, καθώς και τον περιορισμό των αναντιστοιχιών μεταξύ των προσφερόμενων και των ζητούμενων δεξιοτήτων», υπογράμμισε στην εναρκτήρια ομιλία του ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

«Η ορθολογική διάρθρωση του νέου προγράμματος και η σημαντική αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού, που ανέρχεται περίπου 15 δις ευρώ, δημιουργούν πολλές ευκαιρίες στους φοιτητές, τους μαθητές, τους νέους, τους εκπαιδευτικούς και τους διοργανωτές δραστηριοτήτων για τους νέους, προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, τις επαγγελματικές τους προοπτικές και να μεριμνήσουν για την προσωπική τους εξέλιξη», τόνισε ο κ. Αρβανιτόπουλος.

Ο κ. Αρβανιτόπουλος σημείωσε επίσης ότι το νέο πρόγραμμα «θα παράσχει κίνητρα, για τη σύναψη εταιρικών σχέσεων, καθώς και υποστήριξη στις συμμαχίες γνώσης, προκειμένου να εφαρμόζουν ένα πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων που προωθούν τη μετάδοση, την ανταλλαγή και τη ροή των γνώσεων μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων. Οι συμμαχίες γνώσης αποσκοπούν στην προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας, καθώς και στη δημιουργία νέων πολυθεματικών προγραμμάτων σπουδών για την προώθηση δεξιοτήτων, όπως η επιχειρηματικότητα, η επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο και η δημιουργική σκέψη».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, έκανε ειδική μνεία «στο νέο εργαλείο που εισάγει το Erasmus+, τη δανειοδότηση για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών. Με αυτή την καινοτόμο δράση, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρώνει τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές των υποτροφιών και των εκπαιδευτικών δανείων και συμβάλλει περαιτέρω στην κοινωνική δικαιοσύνη. Παράλληλα, θα συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό των εθνικών πολιτικών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. Επίσης, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αειφόρο ανάπτυξη τρίτων χωρών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επέκταση της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού».

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .