Δελτίο Τύπου

Κατανομή υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ο πίνακας με την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Μαΐου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:

· από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας

· από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας

· από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο σύνδεσμο του κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας/ ΚΠγ

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .