IPAIDEIA.GR

Τη σχολική χρονιά που διανύουμε, ο κλάδος των Θεολόγων δοκιμάστηκε έντονα, όχι μόνο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αλλά και της ακατανόητης στάσης του Υπουργείου Παιδείας, μιας στάσης που δεν συνάδει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και που ξεπερνά τα όρια της αδικίας. Επισημαίνουμε λοιπόν τα παρακάτω:
1. Διαπιστώνουμε, γεγονός που και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας δεν αμφισβητεί, πως τα κενά των θεολόγων ανά την επικράτεια ανέρχονται στα 133 και ενώ βρισκόμαστε ήδη στο μέσον της σχολικής χρονιάς. Επιπλέον, οι μόνιμοι διορισμοί θεολόγων φέτος ήταν μηδενικοί, ενώ συνολικά προσλήφθηκαν μόλις έντεκα αναπληρωτές (12), δέκα στα μέσα Νοεμβρίου, μόλις ένας τον Ιανουάριο και ένας ακόμη συνάδερφος τον Μάρτιο. Κατανοούμε ότι η οικονομική κρίση και οι δοκιμασίες τις οποίες διέρχεται η χώρα μας αλλάζουν τα δεδομένα, ωστόσο πιστεύουμε πως θα έπρεπε να τηρηθεί μια αναλογία μεταξύ των κενών ανά ειδικότητα και του αριθμού των διορισμών, αφού αυτό επιβάλλουν η λογική και οι συνταγματικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας που πρέπει να διέπουν εν γένει τη λειτουργία της Διοίκησης.
2. Αναρωτιόμαστε πως θα αντιμετωπίσει το Υπουργείο το ζήτημα που προκύπτει ιδιαίτερα στη Γ’ Λυκείου και το γενικό βαθμό του απολυτηρίου όταν, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα υπάρχουν μαθητές που θα έχουν βαθμό στο μάθημα των Θρησκευτικών, ο οποίος επηρεάζει την τελική βαθμολογία, ενώ άλλοι, που δεν διδάχτηκαν το μάθημα, δεν θα έχουν. Δεν συνιστά αυτό αδικία εις βάρος των μαθητών και παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης;
3. Ζητούμε από το Υπουργείο:
α. Να προσλάβει, από το επόμενο σχολικό έτος, μόνιμους και αναπληρωτές θεολόγους με βάση την αρχή της αναλογικότητας.
β. Να μην επιτρέψει την παράνομη ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών σε συναδέλφους άλλης ειδικότητας.
γ. Να φροντίσει ώστε να ενημερώνεται η βάση δεδομένων που διαθέτει, για τα κενά τα οποία προκύπτουν και από άλλες αιτίες, πέραν της συνταξιοδότησης συναδέλφων (π.χ. αναρρωτικές άδειες, εκπαιδευτικές άδειες κλπ.).
Εμείς οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί θεωρούμε ότι οι μηδενικές προσλήψεις μόνιμων θεολόγων και η κάλυψη μόλις 11 κενών από τα 133 κατά το σχολικό έτος 2012-2013, αποτελεί την αρχή της έμμεσης κατάργησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, η παιδαγωγική αξία του οποίου είναι αναγνωρισμένη, όχι μόνο από τους πολίτες αυτής της χώρας αλλά και από την πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίγνωση του θρησκευτικού φαινομένου είναι απαραίτητο στοιχείο των εγκύκλιων ανθρωπιστικών γνώσεων που οφείλει να παρέχει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεωρούμε λοιπόν απαράδεκτο το γεγονός της υποβάθμισης που συντελείται και θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποιοι αρμόδιοι και με ποια κριτήρια διαχωρίζουν τα μαθήματα σε «πρώτης» και «δεύτερης» ταχύτητας, αθετώντας κατ’ ουσίαν την ίδια την συνταγματική επιταγή για την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών (άρθρο 16, παράγραφος 2). Είναι εξάλλου, εκτός των άλλων, γνωστό ότι η ειδικότητά μας δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα επαγγελματικής απορρόφησης εκτός από τον διορισμό στην εκπαίδευση, σε αντιδιαστολή με άλλες ειδικότητες (φιλολόγους, πτυχιούχους ξενόγλωσσων τμημάτων, γυμναστές κλπ). Δηλώνουμε, τέλος, ότι θα συνεχίσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο τον αγώνα μας, ώστε το μάθημά μας να ξαναβρεί τη θέση του στις σχολικές αίθουσες..

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ