Δελτίο Τύπου

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή τριημέρου Συμποσίου στην Αυστρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (15-17 Μαΐου 2013) με θέμα «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ελπίδες. Προκλήσεις»

O Αυστριακός φορέας “Geist & Gegenwart” (Πνεύμα & Παρόν) διοργανώνει για όγδοη φορά στο Γκρατς της Αυστρίας τριήμερο Συμπόσιο για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (15-17 Μαΐου 2013).
Στο Συμπόσιο αυτό προσκαλούνται να συμμετάσχουν φοιτητές από την Νοτιο-ανατολική Ευρώπη και την Αυστρία. Ο «Διάλογος του φορέα Geist & Gegenwart-Πνεύμα & Παρόν-» του 2013 ασχολείται με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πορεία της ενοποίησής της.
Στο Συμπόσιο προσκαλούνται φοιτητές Πολιτικών Επιστημών, Οικονομίας και Οικονομικών, Θετικών Επιστημών καθώς και Θεμάτων Πολιτισμού, όπως και οι ασχολούμενοι με εκδοτικά θέματα.
Για τη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
• Αίτηση συμμετοχής
• Βιογραφικό σημείωμα
• Τη βαθμολογία τους καθώς και
• Εισήγηση μιας (1) σελίδας με θέμα: «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ελπίδες. Προκλήσεις».
Η συμμετοχή τους είναι επιχορηγούμενη ως εξής:
• Οι φοιτητές θα έχουν ελεύθερη είσοδο στο Συμπόσιο.
• Θα φιλοξενηθούν για τρεις νύχτες (14-17 Μαΐου 2013) στο κάστρο Seggau, με δωρεάν πλήρη διατροφή.
• Οι αλλοδαποί φοιτητές θα λάβουν βοήθημα άπαξ έως € 30 με επιταγή».
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής η 15η Μαρτίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε