1211 ανακλήσεις προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-18

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/07/2018 - 17:55 | Author: Newsroom Ipaidia

Αποφάσεις για 1.211 δημοσιεύτηκαν σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Πρόκειται για προσλήψεις που είχαν γίνει μέσα στο 2017-18 και οι αναπληρωτές είτε δε δέχθηκαν ή παραιτήθηκαν.

Από τις αποφάσεις αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για συνολικές αφού δεν αναφέρονται σε μια Υ.Α πρόσληψης αλλά σε πολλές:

Ανάκληση πρόσληψης 119 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 για το διδακτικό έτος 2017-2018

Ανάκληση πρόσληψης 303 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018

 Ανάκληση πρόσληψης 121 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Ανάκληση πρόσληψης 182 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009815 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018

 

Ανάκληση πρόσληψης 126 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018

Ανάκληση πρόσληψης 100 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018

Ανάκληση πρόσληψης 62 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2017-2018

Ανάκληση πρόσληψης 198 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2017-2018

Loading...
  • europalso

    ideascentral