Δελτίο Τύπου

ΘΕΜΑ: Χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει προκηρύξει τη χορήγηση, με επιλογή, πέντε (05) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της χώρας με καταγωγή από την Πελοπόννησο, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 10η Μαΐου 2013.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .

Η σχετική Προκήρυξη για το διαγωνισμό χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί/Υποτροφίες

Υποτροφίες/Κληροδοτήματα

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ