Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε σχέση με το Δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για το «Σχέδιο Αθηνά» προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Η μελέτη στην οποία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δεν αφορά στην εκπόνηση του «Σχεδίου Αθηνά».

Πέραν τούτου, δεν υπήρξε καμία απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης.

Η μελέτη στην οποία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ αφορά στην ανάπτυξη ενός διαδραστικού, γεωπληροφοριακού συστήματος απεικόνισης και συσχέτισης στοιχείων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το γεωπληροφοριακό και διαδραστικό σύστημα δημιουργεί μια κεντρική τράπεζα στοιχείων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία θα επικαιροποιείται και θα συμπληρώνεται με συμμετοχή και ευθύνη των υπηρεσιών του υπουργείου και των ιδρυμάτων.

Για την μελέτη αυτή, η Eιδική Yπηρεσία Διαχείρισης (EYΔ) του Eπιχειρησιακού Προγράμματος «Eκπαίδευση και Διά Bίου Mάθηση» εξέδωσε την από 21/11/2012 πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό Mητρώο εταιρειών τεχνικών συμβούλων, με αντικείμενο την αποτύπωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας.

Aνάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία συμβούλων «E.E.O. Group A.E.» με τίμημα 111.440 ευρώ πλέον ΦΠA. Σημειώνουμε ότι η παραπάνω εταιρεία είναι ο τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας για το Eθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης (EΣΣEEKA), από το 2010 και για την περίοδο 2010-2015.

Για πρώτη φορά συλλέγεται το σύνολο της πληροφορίας που αφορά στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, η οποία βρισκόταν διάσπαρτη και μη επικαιροποιημένη σε υπηρεσίες του Υπουργείου και στα Ιδρύματα ανά την Eλλάδα και παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης και ανάλυσης στοιχείων προς λήψη επιτελικών αποφάσεων, για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .