Πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα από 28 έως 30 Μαρτίου 2014, το 10ο εκπαιδευτικό συνέδριο της ΟΛΜΕ με θέμα: «Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση».

Στους τίτλους που ακολουθούν, πατήστε με το ποντίκι σας, για να δείτε τις εισηγήσεις των 5 ομάδων εργασίας.

1η:

2η:

3η:

4η:

5η: