Για την απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού πατήστε .

Για τους Γενικούς Όρους πατήστε .

Για τις Προδιαγραφές πατήστε .