Στην έγκριση επιπλέον 500 θέσεων μελών ΔΕΠ για την ενίσχυση των ΑΕΙ προέβη το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η κατανομή των θέσεων θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες, ενώ έχουν προαναγγελθεί άλλες 500 θέσεις και για το 2019. Έπειτα από έξι χρόνια, κατά τα οποία δεν έγινε καμία πρόσληψη καθηγητών στα δημόσια ανώτατα ιδρύματα, σε βάθος τριών χρόνων θα γίνουν συνολικά 1.500 προσλήψεις.