Πρόχειρος Διαγωνισμός Χαρτιού (Ανακοινοποίηση στο ορθό).