ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Γκιουλέκα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 8.100.000 ευρώ για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανάγκης για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) ανατίθεται στο ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το διάστημα από 1-8-2013 έως 31-8.2014 η εκτέλεση των ακόλουθων υποέργων:

  1. Η πρόσληψη των εκπαιδευτών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και η καταβολή της ωριαίας αποζημίωσής τους, σύμφωνα με πρόσκληση που δημοσιεύει και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης.
  2. Η διαχείριση δαπανών και εσόδων (διδάκτρων) λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.
  3. Η προμήθεια παγίου εξοπλισμού των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., ύστερα από σχετική έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν με πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, ή και πρόσθετους οικονομικούς πόρους εφόσον κριθεί αναγκαίο, στη βάση του εκπαιδευτικού πλαισίου και προδιαγραφών που θέτει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης , σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πάγιος εξοπλισμός των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. θα επιστραφεί μετά τη λήξη της ανάθεσης του έργου στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή σε άλλο Δημόσιο φορέα που θα υποδείξει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιπρόσθετα , όπως ορίζεται από την απόφαση, εντός μηνός από τη λήξη κάθε εξαμήνου και συνολικά με τη λήξη της ανάθεσης, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Έκθεση Απολογισμού με ανάλυση κατά κατηγορία δαπανών και εσόδων.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ