Δελτίο Τύπου

Επικοινωνία με τους Πολίτες για το Σχέδιο Αθηνά
Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σας ενημερώνει πως έχει δημιουργήσει στην ιστοσελίδα του , ένα ειδικό κόμβο ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους πολίτες, για την ανασυγκρότηση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας, το Σχέδιο «Αθηνά», στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε .