Δελτίο Τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της χώρας, της Κύπρου και των Ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής. Το ανώτερο ηλικιακό όριο συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα, ορίζεται το 21ο έτος.
Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια θετικής στάσης των νέων για συμμετοχή στα κοινά, ενώ ειδικό στόχο αποτελεί η εμπειρία της διατύπωσης μιας προσωπικής γραπτής πρότασης του κάθε μαθητή που θα λάβει μέρος, αναφορικά με το παρόν και το μέλλον του τόπου που ζει.

Οι μαθητές που θα εκλεγούν ως τακτικοί έφηβοι βουλευτές θα κληθούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Συνόδου, που περιλαμβάνουν τις συνεδριάσεις των 300 τακτικών εφήβων βουλευτών, κατά επιτροπές και σε Ολομέλεια.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της Συνόδου θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Για το σχετικό έγγραφο πατήστε .

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .