Δελτίο Τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Pestalozzi, προκηρύσσει δύο (2) σεμινάρια, τα οποία διοργανώνονται από κράτη – μέλη του, σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό.

1. «Διαφορετικά παιδιά – Ίσες ευκαιρίες»

Το 1ο σεμινάριο αποτελείται από δύο εργαστήρια, εκ των οποίων:

Το πρώτο θα διεξαχθεί στη Λετονία από 23.04.2013 έως 26.04.2013.

Το δεύτερο θα λάβει χώρα στη Λευκορωσία, τον Οκτώβριο του 2013.

Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι τα Αγγλικά και απευθύνεται σε Υποδιευθυντές και Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, σε Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής, με βεβαίωση που παρέχεται από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων:

1.Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

2.Τμήματα Ένταξης

3.Παράλληλη Στήριξη

4.Κατ΄ οίκον Διδασκαλία

2.«Πολυπολιτισμικότητα, ένταξη και Web 2.0 »

Το 2ο σεμινάριο διεξάγεται στην Ισπανία από 06.05.2013 έως 10.05.2013.

Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι τα Ισπανικά και απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 02 Φιλολόγων, ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας, σε Σχολικούς Συμβούλους των ανωτέρω κλάδων καθώς και σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού:

Αρχική Σελίδα-Εκδηλώσεις / Επιμόρφωση –Ευρωπαϊκά και Διεθνή Επιμορφωτικά Προγράμματα

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .