Δελτίο Τύπου

Προγραμματισμός κατανομής εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού για τα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, σε σχέση με εκκρεμούντες διορισμούς

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον προγραμματισμό του για το 2014, για την κατανομή θέσεων τακτικών μελών ΔΕΠ, ΕΤΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., που είχαν ήδη εκλεγεί, αλλά εκκρεμούσε ο διορισμός τους.

Συγκεκριμένα, ο προγραμματισμός για την κατανομή μελών μονίμου ερευνητικού προσωπικού και μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, αφορά:

· 356 μέλη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

· 80 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΠ)

· 30 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και (ΕΔΙΠ)

Επίσης, για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ η κατανομή μελών αφορά :

· 85 θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ)

Oκ. Κ Αρβανιτόπουλος δήλωσε: «Με τον προγραμματισμό κατανομής των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού και μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού για τα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό τους. Παράλληλα, δίνουμε τέλος στην ομηρία επιστημονικού δυναμικού, το οποίο είχε εκλεγεί και εκκρεμούσε ο διορισμός του λόγω έλλειψης πιστώσεων, για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε