Δελτίο Τύπου

Υποτροφίες δύο κατηγοριών σε Έλληνες φοιτητές του πανεπιστήμιου της Οττάβας του Καναδά με χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές για απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στις επιστήμες της Μηχανικής, Νομικής, Ιατρικής ή στις Κοινωνικές επιστήμες.

Διάρκεια υποτροφίας: δύο (2) έτη.

Οι υποτροφίες θα καλυφθούν από χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και θα προκηρύσσονται κάθε χρόνο.

Κατ’ εξαίρεσιν για φέτος, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διαδικτυακής αίτησης ορίζεται η 1η Απριλίου 2013.

Η υποτροφία καλύπτει:

α. τα έξοδα του διεθνούς αεροπορικού εισιτηρίου μιας διαδρομής (τα έξοδα του διεθνούς αεροπορικού εισιτηρίου επιστροφής θα καλυφθούν υπό την αίρεση της εξαιρετικής επίδοσης των φοιτητών στις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο της Οττάβας, αλλά προς στιγμήν δεν υπάρχει ρητή διασφάλιση εκ μέρους του πανεπιστημίου).

β. το συνολικό κόστος διαμονής και διατροφής καθώς και τα έξοδα για την αγορά των αναγκαίων βιβλίων για τις σπουδές των υποτρόφων. Θα καταβάλλεται ετησίως το ποσό των $20.000, σε τρία μέρη, ισόποσα μοιρασμένα εντός ενός έτους, ήτοι, $6.666 καναδικά δολάρια την κάθε φορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  • να είναι Έλληνες πολίτες,
  • να έχουν ήδη γίνει δεκτοί από το πανεπιστήμιο της Οττάβας για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ στις επιστήμες της Μηχανικής, Νομικής, Ιατρικής ή στις Κοινωνικές επιστήμες, πλήρους φοίτησης
  • να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας (GPA) τουλάχιστον 8,0/10 βάσει της μεθόδου υπολογισμού της Σχολής Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών (FacultyofGraduate andPostdoctoralStudies-FGPS) του πανεπιστημίου της Οττάβας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο της Οττάβας διαδικτυακά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων των πανεπιστημίων του Οντάριο (OntarioUniversitiesApplicationCentreOUAC):

  1. Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και στο πλαίσιο σύσφιξης των σχέσεών του με τα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο της Οττάβας θα χορηγεί μονομερώς για μία πενταετία (5 έτη) τέσσερις (4) υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές:
  • δύο (2) υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ ή Διδακτορικού πλήρους φοιτήσεως, μία (1) στην Αγγλική Γλώσσα και μία (1) στην Γαλλική Γλώσσα. Διάρκεια υποτροφίας: δύο (2) έτη για σπουδές επιπέδου Μάστερ, τέσσερα (4) έτη για Διδακτορικές σπουδές.
  • δύο (2) υποτροφίες για Πτυχιακές σπουδές, μία (1) στην Αγγλική Γλώσσα και μία (1) στην Γαλλική Γλώσσα.

Το πανεπιστήμιο της Οττάβας στο Οντάριο του Καναδά ακολουθεί δίγλωσση πρακτική και τα μαθήματα διεξάγονται είτε στην Αγγλική είτε στην Γαλλική Γλώσσα.

Αυτές οι υποτροφίες περιλαμβάνουν μόνον μειωμένα δίδακτρα στο ύψος των διδάκτρων που καταβάλλονται από τους Καναδούς φοιτητές, δηλαδή, ετησίως μόνον $6.000 (έξι χιλιάδες καναδικά δολάρια) αντί των $16.000 (δεκαέξι χιλιάδων καναδικών δολαρίων).

Όλα τα άλλα έξοδα βαρύνουν τους ίδιους τους φοιτητές.

Για τις μεν μεταπτυχιακές σπουδές αυτής της κατηγορίας, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διαδικτυακής αίτησης είναι η ίδια με την κατηγορία των υποτροφιών του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», δηλαδή, κατ’ εξαίρεσιν για φέτος, ορίσθηκε η 1η Απριλίου 2013.

Για τις δε πτυχιακές σπουδές αυτής της κατηγορίας, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διαδικτυακής αίτησης ορίσθηκε η 30η Απριλίου 2013.

Υποβολή αίτησης:

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .