Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του κτηρίου ΥΠ.Π.Δ.Β.Θ. στο Μαρούσι