Δελτίο Τύπου

Ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Θ. Π. Παπαθεοδώρου, συναντήθηκε με την Πρόεδρο Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, κ. Μ. Αλεξίου και τον Διευθυντή του Δικτύου, κ. Δ. Παπαδόπουλο. Στη συνάντηση συμμετείχε η Ειδική Γραμματέας Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης, κ. Αθηνά Λινού.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η προοπτική δράσεων και συνεργειών του Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με άξονες την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Δικαιωμάτων του Παιδιού, την Κοινωνική Ευθύνη και την Αλληλεγγύη.

Συζητήθηκε επίσης, η συμμετοχή του Δικτύου σε δράσεις υποστήριξης και αναβάθμισης υποδομών του σχολικού περιβάλλοντος, με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων, των κοινωνικών ανισοτήτων και της Σχολικής Διαρροής.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .