Δελτίο Τύπου

Επέκταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με την εξέταση του επιπέδου Γ1 στην Τουρκική γλώσσα

Από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών ανακοινώνεται η επέκταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με την εισαγωγή της εξέτασης του επιπέδου Γ1 στην Τουρκική γλώσσα, το οποίο θα εξεταστεί για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2013.

Το Μάιο 2014 θα εξεταστούν στην Τουρκική γλώσσα τα επίπεδα Β (Β1- Β2) και Γ1.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου . Στο δείγμα περιλαμβάνονται οκτώ (8) αρχεία PDF και ένα (1) αρχείο DOC με σύνδεση (link) που παραπέμπει σε δείγμα της ενότητας 3: κατανόηση προφορικού λόγου (ηχητική δοκιμασία).

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .