Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις οδηγίες Αλλοδαπών- Αλλογενών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Για να δείτε τις σχετικές οδηγίες επιλέξετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου το σύνδεσμο Εξετάσεις/Αλλοδαποί-Αλλογενείς.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .

Για τις Οδηγίες πατήστε .