Πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό BMJ αφορά σε μια σειρά επιβεβαιωμένων από το Λονδίνο που μολύνθηκαν από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων.

Πριν από τον Απρίλιο του 2022, η μόλυνση από τον ιό της στον άνθρωπο ήταν εξαιρετικά σπάνια, εκτός κάποιων περιοχών της Αφρικής όπου είναι ενδημική. Τελευταία, όμως, εμφανίζεται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων παγκοσμίως. Η μετάδοση του ιού, οι παράγοντες κινδύνου για μόλυνση, η κλινική εικόνα και τα αποτελέσματα της λοίμωξης δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστά.

Οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοκλής Ζαούτης (Καθηγητής Παιδιατρικής και Πρόεδρος ΕΟΔΥ), Δημήτριος Παρασκευής (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής και Αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής) και Λίνα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας) συνοψίζουν τα κύρια σημεία της δημοσίευσης αυτής.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται 197 περιπτώσεις, που εξετάστηκαν στο Νότιο Λονδίνο μεταξύ Μαΐου 2022 και Ιουλίου 2022. Η διάμεση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 38 έτη. Οι 197 συμμετέχοντες ήταν άνδρες. Όλοι παρουσίασαν δερματικές αλλοιώσεις ή αλλοιώσεις των βλεννογόνων. Από τους συμμετέχοντες, το 86,3% ανέφερε και επιπλέον συστηματικά συμπτώματα. Τα πιο συχνά ήταν πυρετός (61,9%), λεμφαδενοπάθεια (57,9%) και μυαλγία (31,5%). Επίσης, το 61,5% ανέπτυξε συμπτώματα πριν από την έναρξη των δερματικών αλλοιώσεων και το 38,5% μετά. Το 13,7% παρουσίασε αποκλειστικά βλεννογονοδερματικές εκδηλώσεις χωρίς συστηματικά συμπτώματα.

Τα ευρήματα αυτά από το Λονδίνο επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη μετάδοση στην κοινότητα του ιού της ευλογιάς των πιθήκων μεταξύ, κυρίως, ανδρών που έχουν στενή επαφή με κρούσμα. Η ταυτοποίηση περιπτώσεων εκτός περιοχών όπου ήταν παραδοσιακά ενδημική υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχεία διάγνωση των περιπτώσεων, ώστε να περιοριστεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού στην κοινότητα.