Πίσω στην αρχική

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Ευθύνες για τις καταστροφές από την κατάληψη στο ΑΠΘ

🕔27 Ιουλίου, 2016 21:47 μμ

Αριθμός:7313 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Ευθύνες...

Συνέχεια του άρθρου

Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στην περιοχή Καμαρίων Ιστιαίας

🕔27 Ιουλίου, 2016 21:47 μμ

Αριθμός:7276 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Ίδρυση...

Συνέχεια του άρθρου

Σκάνδαλο σε μεγάλο Ερευνητικό Ίδρυμα της Πάτρας

🕔27 Ιουλίου, 2016 21:47 μμ

Αριθμός:7291 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Σκάνδαλο...

Συνέχεια του άρθρου

Αδιαφορία της Κυβέρνησης σχετικά με την διαρθρωτική δομή των σχολείων της Μεσαράς

🕔26 Ιουλίου, 2016 20:47 μμ

Αριθμός:7267 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Αδιαφορία...

Συνέχεια του άρθρου

Επάρκεια Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή για τον εντοπισμό προβλημάτων υγείας κατά τη σχολική ηλικία

🕔26 Ιουλίου, 2016 20:47 μμ

Αριθμός:7251 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Επάρκεια...

Συνέχεια του άρθρου

Λειτουργία ολοήμερων Νηπιαγωγείων στον Νομό Σερρών

🕔26 Ιουλίου, 2016 20:47 μμ

Αριθμός:7257 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Λειτουργία...

Συνέχεια του άρθρου

Εκτός τόπου και χρόνου η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το ελληνικό σχολείο του Μονάχου

🕔25 Ιουλίου, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:7211 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Εκτός...

Συνέχεια του άρθρου

Σχετικά με το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία

🕔25 Ιουλίου, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:7212 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Σχετικά...

Συνέχεια του άρθρου

Μεγάλο κόστος για την Ελλάδα η συνεχιζόμενη φυγή Ελλήνων στο εξωτερικό

🕔25 Ιουλίου, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:7225 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Μεγάλο...

Συνέχεια του άρθρου

Διαδικασίες πρόσληψης συνεργατών από την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση)

🕔25 Ιουλίου, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:473/7196 Τύπος:Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ...

Συνέχεια του άρθρου

Σχετικά με το Ελληνικό Σχολείο του Μονάχου

🕔25 Ιουλίου, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:7198 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Σχετικά...

Συνέχεια του άρθρου

Θεσμοθέτηση πλαισίου επιβραβεύσεων μαθητών και ομάδων μαθητών, που διακρίνονται σε καινοτόμες δράσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων

🕔25 Ιουλίου, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:7209 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Θεσμοθέτηση...

Συνέχεια του άρθρου

Σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων(ΕΤΕπ)για τη χρηματαδότηση της έρευνας.

🕔22 Ιουλίου, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:472 Τύπος:Α.Κ.Ε. Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Σύμβαση...

Συνέχεια του άρθρου

Προκήρυξη αποκλείει τα παιδιά ΑΜΕΑ από την εγγραφή τους σε βρεφικους, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

🕔22 Ιουλίου, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:7191 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Προκήρυξη...

Συνέχεια του άρθρου

Σχετικά με την σίτιση και την καθαριότητα των φοιτητικών εστιών.

🕔22 Ιουλίου, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:7193 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Σχετικά...

Συνέχεια του άρθρου

Σύνολο Διαφημιστικής Δαπάνης.

🕔22 Ιουλίου, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:471 Τύπος:Α.Κ.Ε. Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Σύνολο...

Συνέχεια του άρθρου

Μεγάλη πτώση στις επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία.

🕔22 Ιουλίου, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:7162 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Μεγάλη...

Συνέχεια του άρθρου


  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: