Πίσω στην αρχική

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Προβλήματα Ηλιούπολης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

🕔Απρίλιος 25, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:5051 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Προβλήματα...

Συνέχεια του άρθρου

Εμπόδια στην ομαλή διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων

🕔Απρίλιος 25, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:5053 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Εμπόδια...

Συνέχεια του άρθρου

Δασκάλες της Δυτικής Θράκης στην Τουρκία

🕔Απρίλιος 25, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:5056 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Δασκάλες...

Συνέχεια του άρθρου

Μεγάλη έλλειψη ιερέων ιδιαίτερα στην Επαρχία

🕔Απρίλιος 25, 2016 20:19 μμ

Αριθμός:5059 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Μεγάλη...

Συνέχεια του άρθρου

Καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

🕔Απρίλιος 22, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:5037 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Καθιέρωση...

Συνέχεια του άρθρου

Σοβαρά προβλήματα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από την απόφαση για εξάμηνη παράταση φοίτησης

🕔Απρίλιος 22, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:5038 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Σοβαρά...

Συνέχεια του άρθρου

Σχετικά με το Πρόγραμμα Εμβολιασμού για τη Φυματίωση στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων

🕔Απρίλιος 22, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:5041 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Σχετικά...

Συνέχεια του άρθρου

Πρόταξη εκπαιδευτικών πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας στην πρόσληψή τους ως αναπληρωτές

🕔Απρίλιος 22, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:5044 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Πρόταξη...

Συνέχεια του άρθρου

Πρόταξη πολύτεκνων εκπαιδευτικών στην πρόσληψή τους ως αναπληρωτές

🕔Απρίλιος 22, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:5045 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Πρόταξη...

Συνέχεια του άρθρου

Πρόταξη εκπαιδευτικών πασχόντων από μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο στην πρόσληψή τους ως αναπληρωτές

🕔Απρίλιος 22, 2016 21:49 μμ

Αριθμός:5046 Τύπος:Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:Πρόταξη...

Συνέχεια του άρθρου

εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την κατάργηση της πρόταξης των εκπαιδευτικών / ατόμων με Θαλασσαιμία, από τους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών / ατόμων με αναπηρία και αιτείται τη διατήρηση της σχετικής διάταξης παράγραφος 8 του άρθρου 1 του νόμ

🕔Απρίλιος 21, 2016 21:19 μμ

Αριθμός:1789 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:εκφράζει...

Συνέχεια του άρθρου

εκφράζει την αντίθεσή του στις ρυθμίσεις που προβλέπονται, στο σχέδιο νόμου ¨Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις¨ που αφορούν ζητήματα συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς κρίνει ότι κατασ

🕔Απρίλιος 21, 2016 21:19 μμ

Αριθμός:1795 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:εκφράζει...

Συνέχεια του άρθρου

αιτούνται την εφαρμογή του νόμου αναγνώρισης του χρόνου διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών και την επανακατάταξη των συναδέλφων τους στα νέα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους.

🕔Απρίλιος 21, 2016 21:18 μμ

Αριθμός:1797 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:αιτούνται...

Συνέχεια του άρθρου

αιτείται την αποκατάσταση της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές.

🕔Απρίλιος 21, 2016 21:18 μμ

Αριθμός:1806 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:αιτείται...

Συνέχεια του άρθρου

αιτείται τη κατάταξη σε κοινό πίνακα χωρίς καμμία πρόταξη έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσληψης για όλους.

🕔Απρίλιος 21, 2016 21:18 μμ

Αριθμός:1814 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:διαμαρτύρεται...

Συνέχεια του άρθρου

εκφράζουν την διαμαρτυρία τους σχετικά με την παράταση της φοίτησής τους για ένα επιπλέον διδακτικό εξάμηνο σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση που μας ανακοινώθηκε από το Διευθυντή του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ).

🕔Απρίλιος 21, 2016 21:18 μμ

Αριθμός:1819 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:καταγγέλλουν...

Συνέχεια του άρθρου

αιτείται την απόσυρση της διάταξης που αυξάνει τον ελάχιστο αριθμό των απαιτούμενων νηπίων για κάθε νηπιαγωγείο απο επτά (7) σε δεκατέσσερεις (14), ρύθμιση που θα οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας πολλών νηπιαγωγείων.

🕔Απρίλιος 21, 2016 21:18 μμ

Αριθμός:1822 Τύπος:Αναφορές Συνοδος / Περίοδος:Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα:αιτείται...

Συνέχεια του άρθρου
  • europalso   ideascentral