Το ποσοτικό επίρρημα τόσο δεν πρέπει να συγχέεται με τη δεικτική αντωνυμία τόσος, τόση, τόσο.


Το επίρρημα τόσο χρησιμοποιείται πάντα πριν από ένα ποσοτικό επίθετο για να το ενισχύσει (τόσο πολλοί, τόσο λίγοι). Η αντωνυμία τόσος, τόση, τόσο συνοδεύει απευθείας ένα ουσιαστικό, για να δηλώσει το μέγεθός του (τόσος κόσμος, τόσοι άνθρωποι).


Έτσι, λοιπόν, λέμε και γράφουμε:


τόσος κόσμος, αλλά τόσο πολύς κόσμος

τόσοι άνθρωποι, αλλά τόσο πολλοί άνθρωποι
τόσες επιθέσεις, αλλά τόσο πολλές επιθέσεις
τόσα προβλήματα, αλλά τόσο πολλά προβλήματα
Αποστόλης Ζυμβραγάκης Φιλόλογος