Τα τελευταία χρόνια το Facebook είχε αφαιρέσει σχεδόν εξολοκλήρου τον έλεγχο του News Feed από τους χρήστες.

Οι τελευταίοι δεν είχαν κανένα έλεγχο στο τι θα έχει προτεραιότητα στο News Feed που λαμβάνουν, πλην να ορίσουν να δέχονται τα posts από σελίδες ή άλλους χρήστες με χρονολογική σειρά.

Αυτό φαίνεται να αλλάζει, καθώς το Facebook δοκιμάζει τρόπους που μπορούν οι χρήστες να θέτουν posts σε προτεραιότητα από συγκεκριμένους φίλους ή σελίδες που ακολουθούν.

Παρακάτω, βλέπετε το γραφικό που συνοδεύει το νέο υπό δοκιμή χαρακτηριστικό, με το εξής σχόλιο από το Facebook:

“We are always exploring new ways to improve the Facebook experience, and are currently running a small test of a feature that lets you indicate that you’d like to see posts from a specific person or Page at the top of your News Feed.”