Ένα ευχαριστώ από τον μοναδικό μαθητή του νηπιαγωγείου Αγράφων, τον Παναγιωτάκη, στον τεχνικό του… έργου ΣΤΗΡΙΖΩ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που έφτιαξε τον Η/Υ και μπορεί πλέον να ξανά μιλάει με του φίλους του από το Νηπιαγωγείο Φουρνάς και Νηπιαγωγείο Ραπτόπουλου καθώς αυτά τα 3 νηπιαγωγεία συνεργάζονται και κάνουν κοινές τηλεδιασκέψεις μέσω skype για περεταίρω κοινωνικοποίηση των παιδιών