Νέες προκλήσεις που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και στον θάνατο λαμβάνουν χώρα στο .

 

Δείτε το βίντεο με τα στοιχεία: